Hızlı Prototipleme Teknolojileri


Proje tezinde bu konuları biraz daha detaylı anlatmıştık. Burada kısa bir bilgi paylaşımı yapalım. ______________________________________________________________________________________________

1- Harç Yığma – Püskürterek ( Polyjet )
Polyjet, hassas, detaylı ve üstün yüzey kalitesine sahip prototiplerin çok hızlı üretimine olanak tanıyan bir tekniktir. Bu teknoloji ile üretilen prototiplerin oldukça geniş bir uygulama alanı vardır. Tekniğin en önemli 16 mikron kalınlığında katmanlarla çalışılabilmesidir. Bu özellik diğer yöntemlere göre en hassas ölçülerin ve yüzey kalitesinin elde edilmesine olanak tanımaktadır. Tekniğin bir başka avantajı ise sunulan malzeme spektrumudur. Fullcure, vero ve tango serisindeki malzemeler, yarı şeffaf, esnek, mukavim, fonksiyonel prototip ihtiyaçlarına cevap verebilmektedirler. Bu yöntem ile üretilen prototipler kolaylıkla post-proseslere girebilir, yüzey iyileştirme (zımpara, macun, boya vb.) işlemleri görebilir ve yapıştırılabilirler.

Polyjet Uygulama Yöntemi

Bu teknikte oda sıcaklığında sıvı halde bulunan fotopolimer hammadde sekiz adet enjeksiyon kafası üzerindeki binlerce memeden püskürtülerek katmanların oluşması sağlanır ( plastik enjeksiyon makinalarındakine benzer bir yöntemle). Püskürtülen hammadde UltraViyole lambalar vasıtasıyla aynı anda dondurularak katılaştırılır. 16 mikron kalınlığındaki katmanlar bu şekilde teker teker oluşturularak prototip elde edilir.
Model havada asılı duramayacağı için boşluklar destek malzemesiyle aynı enjeksiyon yöntemi kullanılarak doldurulur. Bu destek malzemesi daha sonra suda çözdürülür ve fiziksel model elde edilir.

Bu teknolojide kullanılan malzemeler bu yönteme özgü fotopolimer reçinelerdir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirlerinden farklılıklar gösterir ve ihtiyacınıza göre malzeme seçenekleri mevcuttur. Polyjet yöntemi ile üretilen bir prototip. Polyjet ile üretilen parçayı  tesviye etmeye gerek yok yüzeyler gayet temiz ve parlak çıkıyor.

2- Toz bağlama – Isıtarak  ( SLS )

Selective Lazer Sintering (SLS) teknolojisi ile prototip üretimidir. Selective Lazer Sintering teknolojisi, fonksiyonel testlere yönelik prototip üretimlerinden küçük serilerde parça üretimine kadar ürün geliştirme çemberinin her aşamasında kullanılabilmektedir.

SLS’ de Kullanılan Malzemeler

 

Plastik

  • PA 12 güzel – tasarım kalitesi tamamen işlevsel bileşenleri için ince poliamid. Mekanik ve termal kararlılık yüksek derecede.
  • PA 12 ince GF – ince, poliamid yüksek yoğunluklu dolu cam. Özellikle düz yüzeyli parçalar için, boyutsal doğruluk ve mükemmel mekanik özellikleri en yüksek derecesi. kitle bitirme ve siyah infiltrasyon için de.
  • Alumide – alüminyum dolu ince poliamid. Zaten test sırasında stres ve çok bileşenli, fonksiyonel bileşen montajlar için maruz kalmış bileşenler için.kitle bitirme ve siyah infiltrasyon için de.
  • Somos 201 – benzeri özellikleri kauçuk bir elastomerik plastik. Için esnek, siyah infiltrasyon dahil bükülebilir bileşenleri,
  • DuraForm EX – uzama at rüptürü yüksek olan bir çok ince, kompleks yapı birimleri poliamid siyah. Bu darbeye plastik polipropilen ve ABS azim vardı ve uygun hızla da trowalized prosedürleri üretim içindir.

Madenler

  • DirectMetal – bronz esaslı metal tozu. metal parçaların üretimi, karmaşık geometriler ve yüksek yüzey kalitesi ya da enjeksiyon kalıplı prototipleri ile fonksiyonel prototip örneğin için.
  • DirectSteel – çelik tabanlı metalik toz. çok dayanıklı enjeksiyon kalıp üretimi ve sınırlı-run enjeksiyon kalıpları için bile için.

Kum

  • Döküm kum – çok ince özel kum tedavi edildi.  İçin doğrudan, kalıp ve temiz yüzeyler ile çekirdek araçsız üretim, hatta karmaşık geometrileri ile.

Poliamid malzemesi ile yüksek mekanik ve ısıl dirence sahip fonksiyonel prototipler üretilir. Ayrıca, Poliamid tozunun cam partikülleri ile karıştırılması ile elde edilen malzeme (PA-GF) ile üretilen prototiplerin ısıl dayanımı arttırılabilmektedir. Özellikle yüksek ısıl dayanım gerektiren fonksiyonellik testlerinde bu malzeme kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile üretilebilen bir diğer malzeme olan alumide ise, AL görünümlü, yüksek mekanik özelliklere sahip parça imalatında kullanılmaktadır.

SLS Uygulama Yöntemi

 

Selective Laser Sintering (SLS) teknolojisi, PoliAmid malzemeden katmanlar halinde üretim yapılan bir işlemdir. Yüzeye serilen toz malzeme CO2 lazer ışını ile birleştirilerek katmanlar halinde parça üretimi yapılır.
SLS teknolojisi de parçanın katman katman oluşturulduğu bir tekniktir. PoliAmid malzeme yaklaşık 50 µm çapındaki partiküllerden oluşan toz (pudra) halindedir. Bir katman kalınlığı kadar malzeme üretim haznesine serilince CO2 lazer ışını yüzeyi tarar ve üretilecek prototipin bu katmana karşılık gelen kısmını ihtiva edecek olan toz (pudra) partiküllerini birleştirir. Bu işlem sırasında tozun sıcaklık derecesi, malzemenin ergime noktasının üstüne çıkar ve partiküller ergiyerek birleşir. Bu işleme “sinterleme” adı verilir.

3 – Harç Yığma – Sıvayarak (FDM)

 FDM bir hızlı prototipleme teknolojisi olup termoplastik malzemelerden yüksek kalitede ürünler elde edilmesine olanak tanıyan bir yöntemdir.

FDM sisteminde prototipler mühendislik termoplastikleri olan ABS, ABSİ, Polikarbonat ve ABS malzemenin bileşeni olan PC/ABS, Policarbonat, PC-ISO ve Polifenilsulfondan üretilmektedir, son ürünlerin önemli bir kısmında da bu malzemeler kullanıldığı için, FDM sisteminde üretilen prototipler son ürünlerin özelliklerini oldukça iyi simüle edebilmekteyiz.

FDM Uygulama Yöntemi

Katı halde bulunan hammadde ısıtılarak sıvı hale getirilir. Sıvı haldeki hammadde ince uçlu bir memeden püskürtülür ve yüzeye ince bir tabaka halinde sıvanarak katmanların oluşması sağlanır. Püskürtülen hammadde daha sonra katılaşır ve cihazdan çıkarılır.  Polyjet teknolojisindeki gibi destek malzemeleri ile kurulan yapı daha sonra destek malzemelerinden ayrıştırıldıktan sonra fiziksel model elde edilir.Bu teknolojide ABS (acrylonitrile butadiene styrene) ve PC (polycarbonate) malzemeler kullanılarak prototip inşa edilir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri ürünlerde kullanılan malzemelerle aynıdır.

İşlem Aşamaları :

 

• BDT dosyası IGES tarafsız formatı kullanılarak makinaya aktarılır,

• Dosya NURBS tabanlı StrataSlice yazılımına getirilir,

• Burada düzenlemeler yapılabilir veya istenilen yüzey uyumu sağlanır,

• İstenilen tabaka kalınlıklarında dilimleme seçilir,

• Çıkış NC kodları(Belirli noktaların koordinatlarını içeren bir format) olarak alınır,

• 3D Modeler sistemi parçayı oluşturur.
Fused Deposition Modelling (FDM) prosesinde üç boyutlu nesneler doğrudan üç boyutlu CAD verisinden üretilirler. Sıcaklık kontrollü bir kafa vasıtası ile termoplastik malzeme katman katman makine üretim tablasına serilir.

FDM prosesi bir STL model dosyasının sistem yazılımına import edilmesi ile başlar. Bu model konumlandırılır ve matematiksel olarak 0,13mm ile 0,35 mm arasında değişen kalınlıklardaki katmanlar halinde dilimlenir. Parçanın pozisyonu ve geometrisine göre, gereken yerler için destek yapıları oluşturulur. Bu önizlemeden sonra ve kafanın izleyeceği yolların çıkarılması ile veri FDM makinesine gönderilir.

FDM Uygulama Alanları

 

FDM teknolojisi havacılık, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, elektronik, oyuncak gibi çeşitli sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şimdilerde ise medikal modelleme, biyomedikal araştırmalar, plastik cerrahi, ortodonti ve mimari modellerde de bu teknoloji kullanılmaya başlanmıştır.

FDM ‘nin Avantajları

 

+ Hızlı ve ucuz maliyetli model üretimi.
+ Kararlı, yüksek kalitede prototipler oluşturabilme.
+ Fonksiyonel testlerde kullanılabilen prototipler
+ Form ve uygunluk testlerinde kullanılabilen prototipler
+ Zararlı olabilecek kimyasal malzeme, lazer ve sıvı polimer havuzu kullanılmaması.
+ İşlem sırasında ve sonrasında malzeme fazlalığı kalmaması, temizleme gereksinimi olmaması.
+ 600x500x600mm ölçülerine kadar dayanıklı parça üretim imkanı

4- Işıkla Kür – Tarayarak ( SLA )

             SLA (Stereolithography), plastik prototip üretimde yaygın olarak kullanılan hızlı prototipoleme tekniklerinden biridir. Stereolithography teknolojisiyle, epoksi reçine malzemelerden üretilen parçalar yüksek hassasiyet değerlerine sahiptir ve aynı zamanda neme karşı oldukça dayanıklıdırlar. Yüksek yüzey kalitesi ve hassasiyet değerleri bu teknolojiyi özellikle görsel uygulamalar için uygun kılmaktadır. Stereolithography tekniği ile üretilen prototiplere zımpara ve boya gibi ardıl işlemler kolaylıkla uygulanabilir. Ayrıca bu teknikle üretilen prototipler döküm teknolojilerinde kullanılmak üzere master model olarak kullanılabilmektedirler.

SLA Uygulama Yöntemi

Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan fotopolimer hammadde küp şeklindeki inşa alanının içerisini doldurmuş durumdadır. Bu sıvı kütlesinin üzerine bir lazer kaynağından elde edilen ışık gönderilir. Işık kaynağı tabandan başlayarak yukarıya doğru malzemeyi tarayarak istenilen bölgelerin kürleşmesi sağlanarak prototip üretilir. Katılaşan parça daha sonra bu sıvının içerisinden çıkarılır ve henüz tam katılaşmamış olduğu için ikincil bir işleme tabi tutularak UltraViyole ışını altında katılaşması sağlanır. Bu teknolojide kullanılan malzemeler bu yönteme özgü fotopolimer malzemelerdir. İhtiyaca göre değişik özelliklerde malzeme elde etmek mümkündür. Olumsuz tarafta, sıvı malzemelerle çalışan dağınık ve parçalar genellikle sonrası ayrı bir fırında operasyon tedavi tamamlama ve tedavi cihazları gibi istikrar için gerekli olabilir.
Prototipleme Yöntemlerinin Pratik Karşılaştırılma Tablosu


Beraber hazırladığımız bu proje için arkadaşım Sinem Vildan Akannaç ‘a çok teşekkür ederim …

Kaynaklar:

[1]http:// www.kocaeli.abigem.org

[2]http:// www.plus90.com

 [3]http:// www.fkm-sintertechnik.de

 [4] http://www.3dprototype.com

[5] http://www.3dsystems.com

[6] http://www.mk-technology.c, Erişim tarihi;

[7] http:// www.dpt-fast.com

[8] http:// www.aytasarim.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.