5. Güneş Enerjisi Sempozyumu Sonuç Bildirisi


Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen 5. Güneş Enerjisi Sempozyumunun sonuç bildirisi.

Kaynak: http://www.mmo.org.tr

MMO Mersin Şubesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen sempozyum kapsamında “Güneş Kentlerinin Oluşturulması için Eylem Planı” konulu bir çalıştay düzenlenmiş; 35 bildiri sunulmuş; “Güneş Enerjisinde Mevzuat, Teşvikler, Destekler ve Sorunlar” konulu bir panel düzenlenmiş; “Güneş Enerjisi ile Isıtma/Yardımcı Isıtma Kursu” ve “Güneş Elektriği Sistemleri Projelendirme ve Uygulama Esasları” konulu eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinlik, 6094 sayılı Kanun ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`da yapılan değişikliklerin tartışılması ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda gerek Kanunda gerekse daha sonra ETKB ve EPDK tarafından yayınlanan bilgilerin paylaşılması ve sorunların, beklentilerin
dile getirilmesi açısından çok faydalı bir platform oluşturmuştur.

Güneş enerjisi, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili sorunlar nedeniyle son yıllarda dünyada dikkatlerin yöneltildiği en önemli kaynaklardan birisidir. Buna ilaveten Fukuşima Nükleer Santral kazasından sonra dünya, çok yoğun olarak nükleer enerjiyi ikame edecek yeni enerji kaynakları arayışı içine girmiş ve güneşten elektrik üretimi, politikalarda öncelikli ve tercih edilen bir kaynak haline gelmiştir.

Bütün dünyada enerji sektörü radikal bir değişimin eşiğindedir. Özellikle fosil kaynaklara sahip olmayan ve enerjide dış bağımlılığı artan sanayileşmiş ülkeler, bu radikal değişim sürecinde hem güvenli enerji kaynaklarına yönelmek hem de yenilenebilir enerji teknolojisini satarak bu yeni dönemde ekonomilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu ülkeler, söz konusu politikalarını hayata geçirmek üzere, yüksek mali teşviklerle hem teknoloji üreten firmaları hem de elektrik üretimi yapan kişi ve kuruluşları desteklemektedir. Bazı ülkelerde uygulanan 45 €centi bulan yüksek alım garantileri yeni teknolojilerin geliştirilmesini de tetiklemektedir.
Okumaya devam et

Reklamlar

TIME – 6. Uluslararası Üretim Teknolojileri Fuarı


  2011 yılının sonlarına doğru gerçekleşecek  üretim ve imalat sektörünün bu yılki son fuarı olan TIME- Uluslararası Üretim Teknolojileri fuarına yaklaşıyoruz. Fuarın, geçen sene düzenlenen TATEF’10 a benzer bir yapısı var.
Katılımcıları arasında; makine,otomasyon,hidrolik-pnömatik  vb. alanlarda firmalar olacakmış. Katılım için web sitesinden ücretsiz online davetiye alabilirsiniz.
 Online Davetiye

Fuar 24-27 Kasım’da CNR EXPO’da gerçekleştirilecek. Detayları web sitesinden öğrenebilirsiniz.

TIME – 6. Uluslararası Üretim Teknolojileri Fuarı